NameOpt2

 

 

 

VAKKEUSES : GRAAD 10

 

 

A:        Verpligte vakke / Compulsory Subjects

1

Afrikaans Huistaal en Engels Eerste Addisionele Taal

              

             OF

English Home Language and Afrikaans First Additional Language

2

Wiskunde / Mathematics  

           OF/OR

Wiskundige Geletterdheid / Maths Lit

 

3

Lewensoriƫntering / Life Orientation

B:        Keuse van vakke: Kies een in blok 4, een in blok 5 en een in blok 6. Omkring jou keuse.

Choices of subjects: Choose one in block 4, one in block 5 and one in block 6.

Circle your answer.

Blok

A

Wetenskap / Sciences

 

B

Handels / Trade

 

C

Algemeen / General

 

D

 

4

Fisiese Wetenskap

Physical Sciences

 

OF

Besigheidstudies

Business Studies

 

OF

RTT / CAT

 

OF

Visuele Kuns/ Visual Arts

Fotografie / Photography

5

Lewenswetenskap

Life Sciences

 

 

 

OF

Ekonomie

Economics

 

 

OF

 

IGO / EGD

 

 

 

OF

Dramatiese Kuns

Dramatical Arts

6

Verbruikerstudie

Consumer Studies

 

 

 

 

OF

Rekeningkunde

Accounting

 

 

OF

IGO / EGD

 

 

 

OF

Aardrykskunde

Geography

 

C:        Addisionele Vakke:

Die volgende vakke mag gekies word as agste vak op voorwaarde dat jou gemiddelde persentasie bo 80% is of indien jy geen vak uit bogenoemde bloke neem mag jy ook van hierdie vakke kies. Addisionele koste sal gehef word vir hierdie vakke, omdat dit na ure aangebied word.

Additional subjects: The following subjects may be chosen as eighth subject on condition that your average is above 80% or if you do not choose anything in a block, you may choose one. Additional costs are involved because it is presented after hours.

 

            Musiek / Music                       Dansstudies / Dance Studies             Visuele Kuns / Visual Arts

            IT                                             Ekonomie / Economy                         Duits / German

            RTT / CAT                              Fotografie / Photography                    Dramatiese Kuns / Dramatic Arts

            Landbouwetenskappe / Agricultural Sciences                                  

            Geskiedenis / History             IGO / EGD

 

KENNISGEWINGBORD

OPEDAG 2020

Opedag Street Pole 2020 REV NEW DATES 1

PROSPEKTUS 2019

Our website is protected by DMC Firewall!