Witteberg

Hoërskool / High School

 

          

 

 

FINANSIES2019

(2020 tariewe onderhewig aan begrotingsvergadering gehou Nov 2019)

 

SKOOLFONDS

Skoolfonds vir 2019 is as volg:

  • Gr 8 tot 12:  R15 000 p/j (R500 deposito moet betaal word voor die skool begin in Januarie wat dien as deel van eerste paaiement)
  • 5% Korting word toegestaan indien die volle bedrag betaal is voor einde Februarie van elke jaar.

Daar word van ouers verwag om die volle skoolgeld in Januarie te betaal.  Indien dit nie moontlik is nie, kan ouers ‘n skriftelike reëling tref vir maandelikse afbetaling.  ‘n Debietorder kan deur die ouer geteken word as deel van die reëlings.

Bogenoemde sluit uit sosiale funksies bv. Valentynsbal, matriekafskeid, koshuis “socials”, sokkies, kampe, toere en ander aktiwiteite soos skoolfoto’s, jaarblaaie, deelname aan olimpiades ens.

Betalings kan direk in die skool se bankrekening gedoen word. 

Bankbesonderhede:

Hoërskool Witteberg

FNB Tjek

Rek Nr. 62193915942

Takkode:  230-133

Verw. Kind se naam, van en graad

Aansoekvorms met betrekking tot skoolfondskwytskelding is beskikbaar en moet voltooi en ingehandig wees voor einde Februarie.  Die feit dat ‘n aansoek ingedien is, impliseer nie dat die aansoek suksesvol sal wees nie en bly dit die verantwoordelikheid van die ouer om die voorgeskrewe skoolgelde stiptelik te betaal. 

BUSGELD 2019

  • Busroetes is beskikbaar na:

Harrismith, Frankfort, Marquard, Clocolan        - R6 500 per jaar

Ficksburg                                                           - R6 000 per jaar

Reitz, Warden, Senekal, Fouriesburg                - R4 000 per jaar

Kestell                                                                 - R3 500 per jaar

 

Geen busgeldterugbetalings sal gedoen word indien busse tydens

sekere geleenthede nie sou ry nie (bv winterkliniek, JF-Inter en

Kersmark).

 

  • Neem kennis:

Geen busse vir dorpsroetes in Môrelig, Eureka, Bakenpark en Bohlokong in 2019.

  • Buitemuurse busfooie sal per geleentheid bepaal en gehef word.

KOSHUISFONDS

Koshuisgelde vir 2019 is as volg:

  • R18 000 per jaar betaalbaar oor drie (3) kwartale aan begin van 1ste, 2de en 3de kwartaal.

 

  • Deposito van R1 000 is betaalbaar voor einde November wat deel uitmaak van die totale koshuisfooie.
  • Breekskade  – R250 per kind (eenmalig)

Bankbesonderhede:

Witteberg Koshuis

ABSA

Rek Nr.  0770140714

Takkode:  632-005

Verwysing:  Kind naam en van

AGSTE VAKKE – Gr 10 tot 12

(Betaalbaar by onderwyser self; onderhewig aan verandering)

CAT                        - Mej Pula van Niekerk (0825939599) (R800 x 3 kwartale)

IT                            - Mej Pula van Niekerk (0825939599) (R1 000 x 3 kwartale)

IGO                        - Mej Hybrecht Dupper (0725783208) (R800 per 3 kwartale)

Ekokomie               - Mnr Hannes Oosthuizen (0827634584 (R800 x 3 kwartale)

Dramatiese kuns    - Mev Ronel van Heerden (0845341635) (R800 x 3 kwartale)

Visuele kunste        - Mev Lenka Claassen (0820445853) (R500 x 10 maande)

Visuele kunste        - Mev Lynette Swanepoel (0827863449) (R500 x 10 maande)

Fotografie               - Mev Lenka Claassen (0820445853) (R550 x 10 maande)

Fotografie               - Mev Lynette Swanepoel (0827863449) (R550 x 10 maande)

Dans                       -  Mev Carol Cochrane (0829666303) R800 x 3 kwartale)

Musiek                    - Mev Almien Fürstenburg (0824911514) (R2 000 x 4 kwartale)

Duits                       - Mev Lindi Rheeder (0833953589)(R800 x 3 kwartale)(Gr10 + 11)

Landbouwetenskap  - Mnr Mike Visser (0825643898 (R800 x 3 kwartale)

 

 

KENNISGEWINGBORD

GR. 7 OEFENKAMP

PROSPEKTUS 2019

Our website is protected by DMC Firewall!