NameOpt2

 

 

FINANSIES2020

(2021 tariewe onderhewig aan begrotingsvergadering gehou Nov 2020)

 

SKOOLFONDS

Skoolfonds vir 2020 is as volg:

  • Gr 8 tot 12:  R16 500 p/j (R500 deposito moet betaal word voor die skool begin in Januarie wat dien as deel van eerste paaiement)
  • 5% Korting word toegestaan indien die volle bedrag betaal is voor einde Februarie van elke jaar.

Daar word van ouers verwag om die volle skoolgeld in Januarie te betaal.  Indien dit nie moontlik is nie, kan ouers ‘n skriftelike reëling tref vir maandelikse afbetaling.  ‘n Debietorder kan deur die ouer geteken word as deel van die reëlings.

Bogenoemde sluit uit sosiale funksies bv. Valentynsbal, matriekafskeid, koshuis “socials”, sokkies, kampe, toere en ander aktiwiteite soos skoolfoto’s, jaarblaaie, deelname aan olimpiades ens.

Betalings kan direk in die skool se bankrekening gedoen word. 

 

Bankbesonderhede:

Hoërskool Witteberg

FNB Tjek

Rek Nr. 62193915942

Takkode:  230-133

Verw. Kind se naam, van en graad

Aansoekvorms met betrekking tot skoolfondskwytskelding is beskikbaar en moet voltooi en ingehandig wees voor einde Februarie.  Die feit dat ‘n aansoek ingedien is, impliseer nie dat die aansoek suksesvol sal wees nie en bly dit die verantwoordelikheid van die ouer om die voorgeskrewe skoolgelde stiptelik te betaal. 

 

BUSGELD 2020

Busroetes beskikbaar na;

Harrismith, Frankfort, Marquard, Clocolan R6 830 per jaar
Ficksburg      R6 300 per jaar
Reitz, Warden, Senekal, Fouriesburg    R4 200 per jaar
Kestell  R3 680 per jaar

Geen busgeldterugbetalings sal gedoen word indien busse tydens

sekere geleenthede nie sou ry nie (bv winterkliniek, JF-Inter, lang naweke en Kersmark).

Buitemuurse busfooie sal per geleentheid bepaal en gehef word. 

 

 

KOSHUISFONDS

Koshuisgelde vir 2020 is as volg:

  • R18 900 per jaar betaalbaar oor drie (3) kwartale aan begin van 1ste, 2de en 3de kwartaal.
  • Deposito van R1 000 is betaalbaar voor einde November 2019 wat deel uitmaak van die totale koshuisfooie.
  • Breekskade  – R250 per kind (eenmalig)

Bankbesonderhede:

Witteberg Koshuis

ABSA

Rek Nr.  0770140714

Takkode:  632-005

Verwysing:  Kind naam en van

AGSTE VAKKE / BUITEBLOK – Gr 10 tot 12

(Betaalbaar by onderwyser self; onderhewig aan verandering)

CAT Mej Pula van Niekerk (0825939599) (R800 x 3 kwartale)
IT Gr10 & 11 Mej Pula van Niekerk (0825939599) (R4 200 per jaar)
IT Gr12 Mej Pula van Niekerk (0825939599) (R4 400 per jaar)
IGO Mej Hybrecht Dupper (0725783208) (R800 x 3 kwartale)
Dramatiese kuns Mev Ronelle van Heerden (0845341635) (R800 x 3 kwartale)
Visuele kunste Mev Lenka Claassen (0820445853) (R500 x 10 maande)
Visuele kunste      Mev Lynette Swanepoel (0827863449) (R550 x 10 maande)
Fotografie Mev Lenka Claassen (0820445853) (R550 x 10 maande)
Fotografie Mev Lynette Swanepoel (0827863449) (R550 x 10 maande)
Dans Mev Carol Cochrane (0829666303) (R800 x 3 kwartale)
Musiek  Mev Almien Fürstenburg (0824911514) (R2 160 x 4 kwartale)
Duits      Mev Lindi Rheeder (0833953589)(R800 x 3 kwartale)(Gr10 + 11)
Landbouwetenskap Mnr Mike Visser (0825643898) (R800 x 3 kwartale)

 

 

KENNISGEWINGBORD

OPEDAG 2020

Opedag Street Pole 2020 REV NEW DATES 1

PROSPEKTUS 2019

DMC Firewall is a Joomla Security extension!