Vooruit

Search
Close this search box.

Welkom by

WITTEBERG

HOËRSKOOL | HIGH SCHOOL

Welkom by Hoërskool Witteberg

Welkom by die Hoërskool Witteberg.
Wat ‘n voorreg om aan jul ‘n oomblik te bied op die Wittebergpad. ‘n Pad waar ware geluk by jouself begin. ‘n Pad waarlangs ons gereeld met ‘n eerlike en oop gemoed na onsself kyk en kan erken dat ons mens is en soms foute maak. Dit is ‘n pad vol durf en harde werk. Soms raak ons uitgeput en oorweldig, maar meestal val die son se strale op ons en ervaar ons oomblikke van uiterste glorie. Geluk sny diep, maar vereis opoffering. ‘n Opoffering waarin ons by Witteberg, ons eie standaarde wil lig. By Witteberg werk ons bitter hard. Ons volg die 1% beginsel wat ‘n enorme verskil kan maak tussen sukses en mislukking. Ons onderwyskorps en ouers weet ook dat ons meer doen as wat verwag word en dat dit die verskil is. Dit maak ons uniek. Ons dagprogram laat ruimte vir alle leerders om betrokke te wees, terwyl die kern geplaas word op wat in die klaskamer gebeur. Ons ryke akademiese geskiedenis getuig hiervan.

We are also proud of the approach we follow on the sport and cultural fields. The results and memories that learners can now boast speak volumes of the Witteberg way of doing things. But what makes us truly proud is the fact that everyone gets a chance to partake and to bask in the sunlight. The moral values that we preach and stand for is what is needed in the society of tomorrow. We encourage learners daily to respond positively to the fair and unfair requests that life may throw at them.


Op die ou end bly dit genade dat ons hier mag wees. Dit is verblydend om te sien hoe leerders ook ons lewens verryk. Keer op keer kry ons weer die besef dat prestasie so maklik gemeet kan word aan wêreldse maatstawwe. Daagliks word ons ook herinner dat ‘n moelike taak met ’n glimlag en getrouheid aan die klein dinge, die verskil verseker. Kom stap die pad saam met ons. Kom ervaar hoe groot verskil 1%, en selfs meer, kan maak.

Hannes Oosthuizen
Skoolhoof

Hannes Oosthuizen
Skoolhoof

BELEEF WITTEBRG SE LANDBOUDEPARTMENT

HISTORIESE AGTERGROND

 Hoërskool Witteberg is gesetel in Bethlehem, in die Oos-Vrystaat. Die skool is gestig in 1945 as Bethlehem Hoër Handelskool en is verander na ‘n akademiese hoërskool in 1972 met ‘n nuwe naam, nuwe skoollied, nuwe skooluniform en nuwe doelwitte.
Die naam van die skool is verander na Hoërskool Witteberg, met minder as 300 leerders. Hoërskool Witteberg het vinnig vooruitgegaan en hou sedert 1976 ‘n skoolrol van meer as 500 leerders.
In 1983 is ‘n nuwe skoolsaal, administratiewe blok en nog klaskamers in gebruik geneem. Sedertdien is tennis- en netbalbane, rugby- en hokkievelde, ‘n astro hokkieveld, 3 klubhuise en ‘n binnenshuise sportsentrum, gimnasium en fisioterapeutspreekkamer in gebruik geneem. Die skoolkoshuis het vyf ten volle bewoonde vleuels, een woonhuis en ‘n vloot van ses busse met leerders vanoor die hele land.

Die skool het 750+ ingeskrewe multikulturele leerders, ‘n personeel van 47 met 26 vakke wat in Engels en Afrikaans doseer word. Witteberg is vir 5 agtereenvolgende jare deur die Direkteur van Onderwys aangewys as die beste akademiese skool in die Oos-Vrystaat. Hoërskool Witteberg bied ‘n verskeidenheid sportkodes en kultuuraktiwiteite aan waarin die spanne uitblink en talle provinsiale en nasionale sterre oplewer.
Meneer Hannes Oosthuizen is tans skoolhoof en is die vyfde skoolhoof sedert 1972