Vooruit

Search
Close this search box.

Witteberg AGRI

Sedert Januarie 2022 het Witteberg begin met sy splinternuwe vakpaket:

Landboutegnologie, met `n nuut opgerigte landboulaboratorium vir

sy leerders. Alhoewel Landbouwetenskap as vak reeds in 2017 infaseer

is, het die skoolbestuur en beheerliggaam die besluit geneem om die

departement uit te brei met die volle vakpakket.

Vanaf 2023 is die vak,  Landboubestuurspraktyk, ook deel van die kurrikulum en die nuwe kweekhuis word ingebruik geneem.  

Witteberg Agri het dan sy ontstaan gemaak om hierdie hele

departement te verteenwoordig.

Witteberg Agri sal fokus op die individu ter voorbereiding vir `n naskoolse

kwalifikasie in hierdie beroep. Dit is ook ons wens vir elke leerder wat

hierdie vakkpakket neem om `n kwalifikasie van so aard te verseker om

na skool, met selfvertroue, hierdie loopbaan na te jaag. Die vakpakket

word tans vir Gr. 8 – 12 leerders aangebied.

Die Laboratorium spog tans met agt ingerigte stasies wat leerders in

staat stel om praktiese projekte maklik uitvoerbaar te kan maak soos;

swysmasjiene, bore, soldering, slypmasjiene en vele meer.